Wat?

Aandacht voor Senioren is een project, opgestart door het sociaal huis Malle, dat zich richt tot eenzame bejaarden. De doelstelling van dit project is om kwalitatief goede sociale contacten te bieden aan bejaarden om eenzaamheid tegen te gaan.

Door wie?

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Zij brengen op regelmatige tijdstippen een bezoek aan de bejaarden, gaan samen wandelen, praten met elkaar, denken aan de verjaardag van de bejaarde,...

De vrijwilligers zijn verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk, worden begeleid en opgevolgd, kunnen vorming volgen en ontvangen een onkostenvergoeding voor de gemaakte onkosten. Zij ontvangen echter geen financiële vergoeding voor het werk op zich.

Vrijwilliger worden?

Mensen die geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger een kwalitatief sociaal contact te bieden aan een bejaarde en/of zieke persoon die daar nood aan heeft, kunnen door hier te klikken de nodige gegevens terugvinden om zich kandidaat stellen voor dit vrijwilligerswerk.
Contactgegevens
Dienstencentrumleiders
Blijkerijstraat 71
2390 Malle

Martine Boost en Johan Desmedt
tel. 03 384 51 51
email dering@malle.be