De Buurtbus

Voor wie het niet vanzelfsprekend is om zich te verplaatsen, minder goed te been is, slechtziend of tijdelijk niet rijgeschikt door een ziekte of door een operatie … kortom: voor wie vanuit die zorgnood een mobiliteitsbeperking ervaart, is er voortaan een nieuwe speler binnen het zorgvervoerslandschap: de Buurtbus.

De Buurtbus is een initiatief van de ocmw’s van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met KINA P.V. en Handicar vzw en onder impuls van de provincie Antwerpen.

De Buurtbus verbindt dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op verschillende plaatsen is er aansluiting met het openbaar vervoer. Zo draagt de Buurtbus als aanvullende vervoersdienst bij tot de lokale basisbereikbaarheid voor mensen met een zorgnood.

Praktisch

De Buurtbus brengt u op weekdagen tussen 8 en 18 uur van de ene naar de andere opstapplaats langsheen de dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en publieke plaatsen van Malle, Zandhoven en Zoersel. Aan u om te kiezen aan welke van de 129 opstapplaatsen u op- en afstapt.

Om een rit met de Buurtbus te kunnen reserveren, moet u lid zijn. U neemt hiervoor best contact op met Karen Bruylandts (03 312 49 61) of met de sociale dienst van één van de zorginstellingen in Malle, Zandhoven en Zoersel. De maatschappelijk assistent gaat dan na of u aan de voorwaarden voldoet en brengt uw lidmaatschap in orde.

Zodra u lid bent, kunt u een rit reserveren. Dit doet u bij de centrale van de Buurtbus door te bellen naar het nummer 03 284 94 80. Dat kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur. U moet uw rit minstens één werkdag voor uw verplaatsing reserveren, vóór 12 uur ‘s middags. Stel dat u op vrijdag om 13 uur de Buurtbus wil nemen aan halte 100, dan moet u deze rit uiterlijk donderdagvoormiddag telefonisch reserveren.

U betaalt een jaarlijks lidgeld. Daarnaast betaalt u een vast bedrag per kilometer. U krijgt hiervoor maandelijks een factuur toegestuurd. Inwoners van Malle die een vrijetijdspas hebben krijgen 25 % korting op de totale factuur.

Opstapplaatsen

Hieronder vindt u de 129 opstapplaatsen, verspreid over de drie deelgemeenten. U kunt op elk plan klikken om het te vergroten.

MalleZoerselZandhoven

Contactgegevens
sociaal huis Malle
Blijkerijstraat 53
2390 Malle
tel. 03 312 49 61
email info@sociaalhuismalle.be