Handicar


De dienst handicar beschikt over een wagen die is uitgerust met een lift en kan drie rolstoelgebruikers en een begeleider vervoeren.
De vrijwilligere chauffeurs van onze handicar helpen rolstoelgebruikers om "ergens" te geraken. Als je bijvoorbeeld bij vrienden op bezoek wil gaan, naar de winkel wil, naar de dokter moet, ... Kortom, voor een ritje naar sociale activiteiten kan je een beroep doen op onze handicar.

Voor wie?
Handicar is er voor jou als je:
  • in een rolstoel zit;
  • geen eigen vervoer hebt of het (tijdelijk) niet kan gebruiken;
  • het openbaar vervoer niet of moeilijk kunt gebruiken voor het betrokken traject.
Wat kost het?
Voor een rit tot 50 km betaal je 0,65 EUR per kilometer + 2,00 EUR opstapvergoeding.

Voor één begeleider per rolstoelgebruiker worden geen instap -of kilometerkosten aangerekend. Een tweede begeleider betaalt het geldende tarief. 
Deze tarifering wordt toegepast voor het aantal ‘beladen kilometers'.

Alle Malse gebruikers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en/of houder zijn van een vrijetijdspas, genieten van een korting van 25% op hun gehele factuur.
Meer informatie over een verhoogde tegemoetkoming kan je bekomen bij uw ziekenfonds.

Minder mobielen centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienst die mensen met vervoersproblemen helpt: oudere mensen, personen met een handicap, personen in sociale noodsituaties, ...
Als je bijvoorbeeld bij vrienden op bezoek wil gaan, naar de winkel wil, naar de dokter moet, ... Kortom, voor een ritje naar sociale activiteiten kan je een beroep doen op onze MMC.

Onze vrijwillige chauffeurs maken hierbij gebruik van hun eigen wagen.

Voor wie?
MMC is er voor jou als je:
  • een inkomen hebt dat niet hoger ligt dan tweemaal het leefloon (dit wordt bij je inschrijving nagekeken);
  • geen beroep kan doen op het openbaar of ander vervoer voor het aangevraagde traject.
Wat kost het?
Je betaalt 0,33 EUR per kilometer, voor alle kilometers in functie van de rit (de rekening begint te lopen bij het vertrek van onze chauffeur thuis en blijft lopen tot de chauffeur weer thuis is). Ook de kilometers waar het lid niet in de wagen zit, worden dus aangerekend.

Wat moet je nog weten?
Als je gebruik wil maken van onze MMC, moet je lid zijn. Je kan lid worden door een afspraak te maken met onze maatschappelijk assistente, Karen Bruylandts. Zij kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet. Hiervoor breng je best een pensioenfiche, bewijs van ziekte-uitkering of een bankrekeninguittreksel mee, waarop het inkomen zichtbaar is.
Het lidgeld bedraagt 10,00 EUR per jaar.

Karen heeft volgende spreekuren in het Sociaal Huis:
  • Maandag van 09.00 tot 12.00 uur (op afspraak)
  • Dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur (op afspraak)
  • Donderdag van 09.00 tot 12.00 uur (op afspraak)
Contactgegevens
Gemeentebestuur Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle

Nicole Daniels, Tania Wens en Lutgart Janssens
tel. 03 310 05 24
fax 03 311 71 70
email handicar-mmc@malle.be