Algemeen

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen. Maar niet iedereen wordt als vluchteling erkend. Eerst moet de asielzoeker een procedure doorlopen. Tijdens het onderzoek van de asielinstanties heeft een asielzoeker recht op materiële hulp in de hem toegewezen opvangplaats. Die toewijzing gebeurt door Fedasil. Asielzoekers zijn niet verplicht om in het hen toegewezen opvangcentrum te verblijven, maar de meesten kiest voor die oplossing. Als een asielzoeker niet verblijft in een opvangstructuur, ontvangt hij geen materiële steun. Hij behoudt wel het recht op medische hulp.

De opvang van asielzoekers gebeurt zowel in collectieve centra als in individuele woningen. De opvangstructuren van Fedasil en zijn partners, waaronder de OCMW's, vormen een netwerk van in totaal meer dan 16.000 opvangplaatsen. Het OCMW van Malle vangt in opdracht van de federale overheid ook asielzoekers op. Daarvoor organiseert het OCMW een zogenaamd Lokaal OpvangInitiatief of een LOI. Een LOI bestaat uit één of meerdere gemeubelde woningen met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers zelf kunnen zorgen voor hun dagelijkse basisbehoeften (bed-­bad-­brood principe). Het OCMW zorgt ook voor sociale, administratieve en medische begeleiding van de LOI-­bewoners.

Als er een definitieve beslissing is genomen in het asieldossier, betekent dit in de meeste gevallen het einde van het recht op opvang voor de asielzoeker. Na een positieve beslissing krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning en moet hij op zoek naar een eigen woning. Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het grondgebied verlaten.

Situatie Malle

Het LOI van Malle telt op dit moment 20 plaatsen om asielzoekers te huisvesten. Ongeveer de helft bestaat uit Syriërs, maar het LOI geeft ook onderdak aan Somaliërs, Afghanen, Irakezen,...

Enkelen spreken al wat Nederlands, sommigen wat Engels en nog anderen geen van beiden en moet een tolk worden ingeschakeld. De asielzoekers worden opgevangen in drie woningen (Turnhoutsebaan 3, Blijkerijstraat 55 en Begonialaan 18).

Vrijwilligers

Het sociaal huis van Malle is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de begeleiding van zijn vluchtelingen. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen: het geven van taallessen, het onthalen van deze mensen en wegwijs maken in Malle, het mee-zoeken naar huisvesting, het organiseren van activiteiten (vb. voetbalwedstrijd).

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Erica De Meyer, maatschappelijk assistente LOI (erica.de.meyer@malle.be of 03 312 49 61). 

 

Contactgegevens
Maatschappelijk assistente LOI
Blijkerijstraat 53
2390 Malle

Erica De Meyer
tel. 03 312 49 61
email erica.de.meyer@malle.be

Spreekuur
 Di  09.00 - 12.00 uur 
 Vr  09.00 - 12.00 uur