Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

    Wat doet PWA?

       Het biedt langdurig werkzoekenden de mogelijkheid om:

  • Bij particulieren (zorgbehoevenden) beperkt tuinwerk en klusjes te doen. Poetsen bij particulieren is niet meer mogelijk.
  • Bij vzw"s, scholen of lokale overheden bepaalde activiteiten uit te voeren en dit alles onder strikte voorwaarden.
  • Te helpen in de land- en tuinbouw.

       Waarvoor kan je nog meer bij PWA terecht?

  • Aangifte van arbeidsongevallen of schadegevallen in het kader van PWA-werk
  • Informatie over dienstencheques

      PWA-beambte Liliane De Cnodder is elke vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur aanwezig in het sociaal huis.


 

 

 

 

Contactgegevens
PWA-beambte van Malle
Blijkerijstraat 53
2390 Malle

Liliane De Cnodder
tel. 03 312 49 61
email pwa@malle.be