Pensioenen (Karen Bruylandts)

Wanneer je op pensioen wil gaan, moet je dit tijdig aanvragen, dat wil zeggen in het jaar vóór de datum waarop je met pensioen wilt gaan. Hiervoor kan je ook terecht in het sociaal huis. Toch is het belangrijk om eerst jarig te zijn geweest, dus kom gewoon langs na je verjaardag. Naast het werknemerspensioen, het overheidspensioen en het pensioen van zelfstandige is het ook mogelijk om een beroep te doen op een overlevingspensioen of een gewaarborgd inkomen. Kom eens langs tijdens de spreekuren of maak een afspraak.
  

Meebrengen:
 • identiteitskaart of klevertje van het ziekenfonds (eventueel ook van partner)
 • trouwboekje;
 • overzicht van de beroepsloopbaan (voor het overlevingspensioen: de loopbaan van de overledene);
 • pensioenraming (indien al ontvangen)
 • eventueel: militair zakboekje, gegevens van vervangingsinkomen (ziekenkas, werkloosheid, brugpensioen,…) of andere tegemoetkomingen (invaliditeit, rente, pensioen echtgenoot).

 

Rijksdienst voor Pensioenen (RSVZ)

Voor zeer specifieke vragen of problemen van een zelfstandige kan je terecht bij een medewerker van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Een afspraak maken is niet nodig.

Spreekuur van de afgevaardigde voor zelfstandigen - RSVZ
Elke 3de donderdag van de maand: 09.00 - 11.00 uur
 

 

Rijksdienst voor pensioenen werknemers (FPD)

Voor zeer specifieke vragen of problemen van een werknemer kan je terecht bij een medewerker van het Rijksinstituut voor Pensioenen. Een afspraak maken is niet nodig.

Spreekuur van de afgevaardigde voor werknemers - FPD
Elke 1e donderdag van een pare maand: 13.00 - 15.00 uur
 

  

Tegemoetkomingen en parkeerkaarten (Karen Bruylandts)

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt.  We kennen 3 types tegemoetkomingen:

 • Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen?
  Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 • Ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…?   Met andere woorden heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid?
  Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT)
 • Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? Met andere woorden heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid?
  Dan heb je misschien wel recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

* Naast deze drie types kunnen kinderen tot de leeftijd van 21 jaar recht hebben op een verhoogde kinderbijslag als de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft, een invloed heeft op dagelijkse activiteiten en gevolgen heeft voor het gezin. De verhoogde kinderbijslag wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds.

Mogelijks heb je ook recht op een parkeerkaart waarmee je kan parkeren op voorbehouden plaatsen. Dit kan zowel als chauffeur of als passagier. Alle info vind je op http://www.handicap.fgov.be/nl/sociale-en-fiscale-maatregelen/parkeerkaart.

Meebrengen: 
    identiteitskaart of klevertje van het ziekenfonds (eventueel ook van partner)

Contactgegevens
sociaal huis
Blijkerijstraat 53
2390 Malle

Karen Bruylandts
tel. 03 312 49 61
email karen.bruylandts@malle.be

Spreekuren Karen Bruylandts
ma:  09.00 - 12.00 uur - op afspraak
di:  17.30 - 20.00 uur - op afspraak
do:  09.00 - 12.00 uur - op afspraak