Wat?

Het sociaal huis van Malle heeft het initiatief genomen om een vrijetijdspas te creëren. Een vrijetijdspas is een systeem dat, door het aanbieden van kortingen of verminderingen, mensen met een laag inkomen wil stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven of aan een brede waaier van activiteiten in de gemeente Malle. Het betreft activiteiten gericht op cultuur, sport en ontspanning.

Waar?

Bij welke verenigingen kan je terecht met je vrijetijdspas? Je kan de brochure raadplegen door op de afbeelding aan de rechterkant te klikken.

Wie?

Om aanspraak te maken op de vrijetijdspas moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Inwoner zijn van Malle, dit wil zeggen ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

en voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

• Personen met een leefloon
• Personen met een beperkt netto inkomen. Hiervoor worden de bedragen van de Europese armoedegrens gehanteerd (bedragen op 8 november 2017):

Alleenstaande volwassene  1.115,00 EUR 
Voor iedere bijkomende persoon (≥ 14 j.) + 557,50 EUR 
Voor ieder bijkomende kind (< 14j.) + 334,50 EUR 

 

• Personen die in schuldhulpverlening zitten: een collectieve schuldenregeling of
budgetbeheer bij OCMW Malle
• Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
• Personen met een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
• Personen die in woonzorgcentrum ter Bleeke verblijven en die ten laste zijn van een OCMW

 

Aanvragen:

Een vrijetijdspas kan je aanvragen bij Erica De Meyer. Breng dan alle bewijzen mee van uw inkomsten van de voorbije 3 maanden.

Sociaal huis Malle
Blijkerijstraat 53
Erica De Meyer
03 312 49 61
Contactgegevens
Sociale dienst
Blijkerijstraat 53
2390 Malle
tel. 03 312 49 61

Erica De Meyer
tel. 03 312 49 61
email erica.de.meyer@malle.be

 Afbeelding vrijetijdspas