Wijk-werken vervangt het vroegere PWA

       Het biedt langdurig werkzoekenden de mogelijkheid om:

  • Bij particulieren (zorgbehoevenden) beperkt tuinwerk en klusjes te doen. Poetsen bij particulieren is niet meer mogelijk.
  • Bij vzw"s, scholen of lokale overheden bepaalde activiteiten uit te voeren en dit alles onder strikte voorwaarden.
  • Te helpen in de land- en tuinbouw.
    en dit gedurende maximum 12 maanden. Zo kunnen werkzoekenden competenties ontwikkelen die zij nodig hebben om te kunnen meedraaien in het normale arbeidscircuit.
Voor de gebruiker verandert er weinig. Je betaalt nog steeds met cheques en één cheque kost 7,45 EUR. Je kan nog steeds in het sociaal huis terecht bij een Wijk-werkbemiddelaar en dit elke vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.


 

 

 

 

Contactgegevens
Wijk-werken
Blijkerijstraat 53
2390 Malle

Wijk-werkbemiddelaar
tel. 03/312.49.61
email wijkwerkenmalle@selab.be