De Veiligheidsmonitor is terug van weggeweest

vrijdag 16/03/2018 12:31

De Veiligheidsmonitor is terug van weggeweest. Met de tweejaarlijkse bevolkingsbevraging  peilt de politie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen onder meer naar het onveiligheidsgevoel van burgers, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Potentiële deelnemers voor de enquête werden geselecteerd aan de hand van een statistische steekproef. Zij zullen de bevraging ontvangen en kunnen deze op papier of online (met een toegangscode) invullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid. Daarom is het belangrijk dat de geselecteerde personen even de tijd nemen om de enquête ter harte te nemen.

Begin 2019 worden de resultaten verwacht, waarna ze geïntegreerd zullen worden in de verschillende beleidsplannen.
Terug naar het overzicht