OCMW MalleDe raad voor maatschappelijk welzijn van Malle bestaat uit negen leden. Deze worden door de nieuwe gemeenteraadsleden gekozen. Zij leggen de eed of in handen van de burgemeester en zijn dan officieel als raadslid geïnstalleerd. Deze negen raadsleden kiezen bij geheime stemming de voorzitter van het OCMW.

Contactgegevens
sociaal huis Malle
Blijkerijstraat 53
2390 Malle
tel. 03 312 49 61
email info@sociaalhuismalle.be