Het sociaal huis heeft enkele beleidsplannen. Het lokaal sociaal beleidsplan is er één van.

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan (2005-2007 en 2008-2013) is tot stand gekomen door een intensieve en constructieve samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Dit plan vormt de leidraad voor het sociaal beleid in de gemeente Malle, een beleid dat vertrekt vanuit de noden en behoeften van de inwoners, met specifieke aandacht voor hen die ‘kansarm’ zijn omwille van welke reden dan ook (bijvoorbeeld lichamelijke en/of financiële beperkingen, familiale situatie).

Met dit plan beogen het gemeentebestuur en het OCMW van Malle de drempels tot voorzieningen te verlagen, hiaten te vermijden en de kwaliteit te verhogen. De centrale doelstelling van het sociaal huis, namelijk het verbeteren van de toegang van de burger tot de dienstverlening, sluit hierbij aan.

In het beleidsplan 2008-2013 gaat de aandacht uit naar verschillende thema’s (bijvoorbeeld participatie, zorg en gezondheid, individuele dienstverlening,…). Het beleidsplan is niet louter een bundeling van ‘goede voornemens’ maar omvat ook doelstellingen en acties om deze voornemens te bereiken. Kortom, het Lokaal Sociaal Beleidsplan is een handboek voor eenieder die binnen de gemeente Malle betrokken is bij de dienst- en hulpverlening ten aanzien van de inwoners.

Indien je vragen hebt met betrekking tot het Lokaal Sociaal Beleid (inhoudelijke vragen, ideeën of suggesties rond bepaalde thema’s), kan je steeds contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013 kan je hier downloaden.
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2005 - 2007 kan je hier downloaden.
Contactgegevens
sociaal huis Malle
Blijkerijstraat 53
2390 Malle
tel. 03 312 49 61
email info@sociaalhuismalle.be