Het sociaal huis is de welzijnsbalie van de gemeente Malle, een balie waar alle burgers terecht kunnen met vragen rond welzijn. Het sociaal huis is een mensvriendelijk, laagdrempelig en bereikbaar aanspreekpunt, waar burgers ofwel verder geholpen worden of op een efficiënte manier doorverwezen worden.

Het is een organisatie waar er met andere diensten, organisaties samengewerkt wordt aan het welzijn van alle  burgers. Het sociaal huis neemt een coördinerende rol op in het stelselmatig uitbouwen van een welzijnsnetwerk. Er gaat extra aandacht uit naar personen en gezinnen die de aansluiting met de rest van de samenleving hebben verloren of dreigen te verliezen.

Met onze dienstverlening willen we ervoor zorgen dat éénieder een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het recht op een menswaardig bestaan impliceert het recht op sociale zekerheid, sociale bijstand, tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, culturele en maatschappelijke ontplooiing en de bescherming van de gezondheid.