Gebruik jij drugs? Natuurlijk is het antwoord, neen! Maar is dit zo?
Drugs wordt meestal gelinkt aan grootsteden en situeert zich in de marginale sfeer. Uiteraard is het probleem in de steden groter dan in Malle, maar ook in onze gemeente wordt 'gebruikt'. Als sociaal huis willen we helpen dit probleem aan te pakken en willen we gebruikers gericht doorverwijzen naar de juiste diensten.

Cijfers

De gezondheidsenquête van 2008 geeft aan dat 14 % van alle Belgen ooit in hun leven cannabis gebruikten. 3 % gebruikte de afgelopen maand cannabis. 4 % gebruikte minstens eenmaal een andere drug dan cannabis. 1 % van de bevolking heeft de afgelopen 12 maanden cocaïne, amfetamines of XTC gebruikt. Meer mannen dan vrouwen gebruiken illegale drugs.

 

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken illegale drugs?

Onderzoek in 2008 toonde aan dat 12 % van de Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs tijdens het voorbije jaar cannabis gebruikte, dubbel zoveel jongens (16 %) als meisjes (8 %). Het cannabisgebruik neemt toe met de leeftijd: 3 % van de 12-14-jarigen gebruikte het voorbije jaar cannabis; voor de 15-16-jarigen was dit 13 % en voor de 17-18-jarigen 23 %. 3 % van de jongeren gebruikte het voorbije jaar minstens één keer per week cannabis, 9 % deed dit minder vaak. 0,2% gebruikte het voorbije jaar regelmatig XTC, 0,3 % amfetamines. De cijfers tonen aan dat de meeste jongeren die illegale drugs gebruiken, dat slechts af en toe doen. Vaak gaat het om experimenteren.

43 % van de studenten in de Associatie Universiteit Gent en de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen heeft ooit cannabis gebruikt en 23 % gebruikte het laatste jaar cannabis. Dat blijkt uit onderzoek in 2009. Van de laatstejaarsgebruikers gebruikt een kwart minstens één keer per week cannabis. Telkens 3 % van de studenten gebruikt respectievelijk amfetamines, xtc en cocaïne. 
(bron: www.vad.be)

Wat kost dit aan de overheid?

De totale overheidsuitgaven voor illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie in België werden voor het jaar 2008 geschat op 975.085.793,00 EUR.

76,5 % van de overheidsuitgaven voor llegale drugs, alcohol en psychoactieve medicatie gaat naar hulpverlening, 21,7 % naar veiligheid. Preventie (1,2 %) en 'harm reduction' (0,2 %) vormen slechts een fractie van de overheidsuitgaven. Jaarlijks wordt per Belg 90,30 EUR uitgegeven aan het drugbeleid. Slechts 1,24 EUR, of minder dan 2 %, gaat naar preventie en 'harm reduction'.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Drugs in Cijfers III' onder leiding van de onderzoeksgroep IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) van de Universiteit Gent.
Download onderzoeksrapport

contactgegevens
Sociale dienst
Blijkerijstraat 53
2390 Malle
tel. 03 312 49 61

Erica De Meyer
tel. 03 312 49 61
email erica.de.meyer@malle.be