Lokaal gezondheidsoverleg

De gemeente Malle werkt sinds 1985 samen met het gemeentebestuur van Zoersel en de lokale huisartsenkring aan het bevorderen van ieders gezondheid. Ieder jaar worden er speciale preventiecampagnes georganiseerd. In het verleden werkten we bijvoorbeeld rond 'stoppen met roken' en 'verslaving aan alcohol, drugs en medicijnen". In elke regio is een Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) actief dat rond deze en andere thema’s werkt.

Het LOGO heeft zes doelstellingen:

  • gezonde voeding
  • borstkankerscreening
  • stoppen met roken
  • vaccinaties 
  • veiligheid
  • geestelijke gezondheid

Gezondheidsgids

De gemeenten Malle en Zoersel en de huisartsen sloegen de handen in elkaar en zochten samen naar een methode om op een systematische manier aan ziektepreventie te werken. Ze ontwikkelden daarvoor de gezondheidsgids.

Wat?

De gezondheidsgids is een vragenlijst voor de volwassen bevolking over je gezondheid. Je kan deze lijst gedeeltelijk zelf invullen, dat kost je slechts enkele minuten. De vragen zijn zo opgesteld dat ze net die antwoorden opleveren die nodig zijn om te weten wanneer en hoe vaak welke preventieve acties best zouden kunnen gebeuren.

Met de ingevulde lijst ga je langs bij je huisarts. De huisarts bekijkt dan samen met jou je medische familiale voorgeschiedenis, je persoonlijke voorgeschiedenis en je leefgewoonten. Zo kan hij of zij een preventieplan opstellen dat op jouw maat is gemaakt. Alles wordt overzichtelijk genoteerd zodat het nadien gemakkelijk en goed opgevolgd kan worden.

Download hier de gezondheidsgids.

Waarom?

In de gezondheidsgids wordt alleen voor die acties gekozen waarvan wetenschappelijk vaststaat dat preventie zinvol is. Het gaat ondermeer om preventie van hart- en vaatlijden, borst- en baarmoederhalskanker, darmkanker, vaccinatie tegen tetanos en griep, rookpreventie,... Met een goed preventieplan maak je alvast meer kans om bepaalde ziekten een stapje voor te blijven of om de schade te beperken. Je kan de gezondheidsgids vergelijken met het onderhoudsboekje van je wagen. De gezondheidsgids is ook voor jou, want iedereen heeft baat bij een goed 'onderhoud'.

Contactgegevens
sociaal huis
Blijkerijstraat 53
2390 Malle

Karen Bruylandts
tel. 03 312 49 61
email karen.bruylandts@malle.be