Op de eerste en tweede verdieping van het woonzorgcentrum bevinden zich 20 assistentiewoningen (de vroegere serviceflats). Alleenstaande senioren of echtparen kunnen door aankoop van een obligatie met woonrecht of huur een assistentiewoning betrekken. Deze hebben het nodige comfort en zijn aangepast aan mogelijk minder mobiele bewoners. De bewoner moet nog zelfstandig kunnen wonen en is voor continue zorg toegewezen op thuiszorgdiensten. Hij of zij kan wel, in een noodgeval, een dringend beroep doen op de verpleegkundige van het woonzorgcentrum en wordt dan uit de nood geholpen. Bovendien kunnen de bewoners van de assistentiewoningen, als zij dit wensen, gebruik maken van de faciliteiten van het dienstencentrum 'de Ring.'

Contactgegevens
Woonzorgcentrum ter Bleeke
Blijkerijstraat 71
2390 Malle
tel. 03 312 23 31
fax 03 309 36 73
email wzcterbleeke@malle.be