Voor de meeste bejaarden, maar ook voor hun familieleden, is een plaatsing op de wachtlijst van een woonzorgcentrum, laat staan de opname in het woonzorgcentrum zelf, een grote stap. Verliesgevoelens, onzekerheid en zelfs angst voor het onbekende komen in deze omstandigheden dikwijls voor. Daarom staan de directeur, de hoofdverpleegkundige en de maatschappelijk werk(st)er klaar om de kandidaat-bewoner en diens familie vanaf het eerste contact met raad en daad te begeleiden.

Verloop van aanvraag

De aanvraag gebeurt na afspraak met de directeur of de maatschappelijk werk(st)er tijdens een kennismakingsgesprek. Hierin geven we je alle nodige informatie over het verblijf en de zorgverlening in het rusthuis. We vragen dan ook de nodige inlichtingen over de kandidaat-bewoner en we geven hem/haar een rondleiding in het woonzorgcentrum. Indien je voor een opname kiest, plaatsen we de kandidaat-bewoner op de wachtlijst. De opnamecommissie, bestaande uit de directeur, de coördinerende geneesheer, de maatschappelijk werk(st)er en de hoofdverpleegkundigen, beheert deze wachtlijst. Deze en andere afspraken zijn opgenomen in het opnamereglement, dat je hier kan vinden.

Open communicatie

Vanaf het eerste contact streven wij naar een zo open mogelijke communicatie tussen directie en medewerkers van het rusthuis enerzijds en de bewoner en de familie anderzijds. De rechtstreekse dialoog, meerdere infomomenten, diverse aanmeldingswijzen, de bewonersraad en een rusthuiskrantje zijn een greep uit de vele communicatiekanalen die wij de bewoners en hun familieleden aanbieden. Maar vooral de dagelijkse bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van leidinggevenden en medewerkers zijn de troeven voor een open en regelmatige dialoog en samenwerking.

Contactgegevens
Woonzorgcentrum ter Bleeke
Blijkerijstraat 71
2390 Malle
tel. 03 312 23 31
fax 03 309 36 73
email wzcterbleeke@malle.be